Art

Ang Tinubdan (The Source)

Photographed by Camille Robiou Du Pont.

Photographed by Camille Robiou Du Pont.

I.
Wala na ka
(Do you not)
Kahinumdom nako?
(Remember who I am?)

Ako ang balaan nga tinubdan (I am the divine source)
Ang pinaka sugod sa tanan (The beginning of everything)
Dugo ug ugat (Blood and bone)
Espiritu ug kalag (Spirit and soul)
Ako ang ginikanan (I am the origin)
Pero ako ang gibiyaan (But I’ve been left behind)


Photographed by Camille Robiou Du Pont.

II.
Gi-atiman tika (I cared for you)
Sa akong kalasangan (In my forests)

ROSBERT VILLAR Iana chartreuse gown. Photographed by Camille Robiou Du Pont.

Gipainom tika (I let you drink)
Sa akong tubig nga sagrado (From my sacred waters)

Photographed by Camille Robiou Du Pont.

Aron mabuhi ka (To let you live)
Taliwala sa tanan nga buhi (Among all who are alive)

VILRIQUE sculptural real leather bodice and skirt. Photographed by Camille Robiou Du Pont.

Imong balaan nga katuyoan (Your divine purpose)
Relasyon uban sa kinabuhi (Your relationship with the living)


Gigi wears a GOODTIMES BY HALOHALO ramona dress in butter, Julia wears a H&M knitted tank and macramé skirt, Beth wears a H&M gold knitted slip dress, Chin wears a GOODTIMES BY HALOHALO sunset dress in butter. Photographed by Camille Robiou Du Pont.
Photographed by Camille Robiou Du Pont.

III.
Abog sa bituon (Dust of stars)
Gininhawa sa kadagatan (Breath of ocean)

Ako ang imong tinubdan (I am where you began)
Ug imong katapusan (And where you end)

Julia wears a H&M macramé skirt, Beth wears a H&M gold knitted slip dress worn as a skirt, Gigi wears
a GOODTIMES BY HALOHALO ramona dress in butter worn as a skirt. Photographed by Camille Robiou Du Pont.

Ako ang imong tinubdan (I am where you began)
Ug imong katapusan (And where you end)Vogue Philippines: July 2023 Issue

₱595.00

Directed and Photographed by Camille Robiou du Pont.Writer: Camille Pilar Styling by Renee De Guzman. Makeup and Hair: Marianne Faye Jutar. Model: Beth Escamillan, Chin Gonzales, Gigi Forcadilla, Julia Pacleb. Producer: Igor Mclovin. Photographer’s Assistant: Edwin Poblacion, Meiro Tomado. Makeup Assistant: Dani Ramos. Director of Photography: Steve Won. Video Editing: Melissa Froger. Colorist: Eudes Quittelier

More From Vogue

Share now on:
FacebookXEmailCopy Link